سیستم های تلمتری-SCADA

سيستم كنترل و تله متري شبكه هاي آبرساني، ضمن جمع آوري اطلاعات از نقاط مختلف شبكه و مانيتورينگ آنها، امكان كنترل مكانيزم‏هاي چنين شبكه‏هاي گسترده اي را فراهم مي آورد .اين سيستمها مجموعه اي از تجهيزات الكترونيكي - مخابراتي باهوش و قابل برنامه ريزي مي باشند كه بر اساس پروتكل هاي استاندارد در ساخت و سازهاي الكترونيكي، طراحي و ساخته شده اند. آنها ضمن آنكه مي توانند بصورت قائم به خود بكار گرفته شوند، امكان اتصال به سيستم هاي كنترل مركزي سوپروايزري (SCADAرا نيز در جهت گسترش سيستم فراهم مي آورند. بديهي است امكانات موجود در سيستم هاي اسكادا بخصوص در لايه ارتباطات و شبكه هاي اطلاعاتي (LAN، اينترنت و ...)، امكان قرار گرفتن آنها را در سيستم هاي مديريت اطلاعات (MIS)، كنترل توليد بر اساس آمار (SPC)، تعمير و نگهداري مركزي (PM) و كنترل بهره وري را فراهم خواهند آورد. چاه ها و مراكز پمپاژ، مخازن اصلي و مياني، خطوط آبرساني و ايستگاه هاي مديريت و كنترل راه دور از جمله بخش هاي مهم چنين سيستم هائي مي باشند. تأمين مداوم آب، نگهداري سطح مخازن آب در وضعيت مطلوب، حفاظت از خطوط آبرساني، تعمير و نگهداري بلادرنگ، كنترل مصرف انرژي، بهره وري بيشتر و مانيتورينگ شبكه مي تواند از جمله اهداف مهم بكارگيري اين سيستم باشد.

All material and moral rights of this site are protected by Nik Andishan Energy Vasegh East.